Nieuwbouw

Snel en slagvaardig inspelen op de wensen van onze opdrachtgevers vormt ook de basis voor onze nieuwbouw projecten. U mag van ons altijd praktische ideeën en oplossingen verwachten. Voor Van Laar geldt: 'Afspraak is afspraak, niet alleen in de voorbereidingsfase, maar tot en met de oplevering en nazorg van elk project'.

 

Een goede procesorganisatie en inlevingsvermogen in de klant vormen de belangrijkste ingrediënten voor een succesvol project. Wij denken mee met een vooruitziende blik en kennis van de nieuwste technieken en mogelijkheden. Van Laar maakt het mogelijk dat binnen beschikbare budgetten meer wordt bereikt. Deze zaken komen het best tot hun recht op het moment dat Van Laar vanaf het prille begin bij de bouwplannen betrokken is en juist daarom hebben wij bij veel projecten zitting in het bouwteam.

 

Voordelen van een bouwteam
De inzet van een bouwteam van Bouwbedrijf Van Laar heeft een aantal grote voordelen bij de realisatie van een bouwproject:

 

  • Inbreng van kennis door de uitvoerende partijen in het ontwerptraject. Circa 80% van de bouwkosten wordt in deze fase bepaald.
  • Advies over de bouwmethode in relatie tot de bouwtijd en beperking van de overlast.
  • Een efficiënter bouwproces en een beter eindresultaat. De afspraken uit de ontwerpfase sluiten 1-op-1 aan op de uitvoerings- en gebruiksfase.

 

Kortom, de werkwijze van Van Laar met een bouwteam leidt tot een beter resultaat.

Meer weten?

Voer uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!