Disclaimer

Bouwbedrijf Van Laar streeft er naar op deze site om de gebruiker informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Bouwbedrijf Van Laar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie die wordt aangeboden.

 

De privacy van de bezoekers aan deze website wordt gerespecteerd. Wanneer persoonlijke gegevens worden gevraagd, wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en gebruiken we die slechts om aan u, de voor u relevante informatie te verstrekken. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bouwbedrijf Van Laar worden gebruikt.

 

Bouwbedrijf Van Laar

Wapenveld, tel.: 038 447 09 56

Info@vanlaar.nl


Terug naar 'Disclaimer'