Plaatsing mengmachine Koninklijke Euroma te Wapenveld

Bij de herinrichting van projecten staan wij regelmatige voor mooie uitdagingen. Dit was ook het geval bij een project in Wapenveld. In opdracht van Koninklijke Euroma werd ons gevraagd om mee te denken over de plaatsing van een ruim 13 meter hoge mengmachine in een fabriek, die zelf maar nauwelijks hoger is.

 

Voor dit uitdagende project hebben we eerst het gebouw 3D ingescand, om een exact mogelijk beeld van de fabriek te krijgen. Zoals vaak in fabrieken, is  ook hier sprake van een complexe omgeving met veel leidingen en kanalen welke allemaal in het 3D model zijn meegenomen. De 3D scan bood ons de gelegenheid om alle opties voor het plaatsen van de mengmachine te onderzoeken. Na het nodige denkwerk is er tot een optimaal plan van aanpak gekomen.

 

Bij de uitvoering van het project zijn eerst stofwanden in de fabriek geplaatst zodat de overige werkzaamheden binnen de fabriek tijdens de bouwwerkzaamheden geen hinder zouden ondervinden.. Op de plaats waar de mengmachine komt te staan werd eerst een fundering gerealiseerd.. De mengmachine is door het dak geplaatst. Om dat mogelijk te maken zijn er eerst de nodige dak- en vloersparingen gerealiseerd. De daksparing is tijdens de werkzaamheden voorzien van een nooddak.

 

Na het plaatsen van de mengmachine is er een dakopbouw gerealiseerd zodat de machine is zijn geheel is opgenomen in de bebouwing. Als laatste is zijn bouwkundige zaken zoals wanden en plafonds aangeheeld en is het installatiewerk aangepast op de nieuwe situatie.


Terug naar 'Werken'