Uitbreiding W.G. van de Hulstschool

In Epe heeft Bouwbedrijf van Laar in opdracht van Stichting Procon de uitbreiding van de W.G. van de Hulstschool gerealiseerd.

 

Bouwbedrijf van Laar is in september 2021 benaderd door Stichting Procon voor de uitbreiding van de W.G van de Hulstschool in Epe. De basisschool kampte met ruimte gebrek, daarom is van de Poel Architecten ingeschakeld om een ontwerp te maken volledig in lijn van het bestaande gebouw.

 

Intensief voorbereidingstraject

Voordat er gestart kon worden met de uitbouw van de school was er een intensief voorbereidingstraject. Er zijn eerst voorzieningen geplaatst om zo de sloop-overlast te beperken.  Vervolgens is er gestart met het demonteren / slopen van de gevels ter plaatse van de aanbouw is een bouwput ontgraven.

 

Hergebruik materialen

Voor een goede aansluiting op het bestaande schoolgebouw moest er eerst het nodige sloop- en demontagewerk gedaan worden. Er zijn veel materialen die vrijgekomen zijn bij het demontagewerk hergebruikt. Op deze manier is er een mooie aansluiting op het bestaande gebouw. Naast dat het mooi is, dragen we op deze manier ook ons steentje bij aan het milieu.

 

Realisatie

Na een ontwerp van, van de Poel Architecten, heeft Bouwbedrijf van Laar de totale realisatie van de uitbouw van de W.G. van de Hulstschool verzorgd, inclusief de afwerkingen binnen en terreinaanleg buiten.

Door de uitbouw is er in de school veel extra ruimte ontstaan, er zijn drie extra lokalen, een dubbele toiletgroep voor jongens en meisjes en een personeelstoilet gerealiseerd. Ook hebben we het directiekantoor opgeknapt, is er een extra spreekkamer inclusief een flexibele wand voor een multifunctionele inzet en is er in de hal een keuken geplaatst. De school hoeft nu alleen nog maar de lokalen in te richten en de lessen kunnen weer van start gaan

Waar wij het meest trots op zijn is dat het schoolgebouw één geheel is geworden, door het hergebruik van materialen.

Kortom een mooi gebouw waar de leerkrachten en kinderen hopelijk veel (leer) plezier gaan beleven.

 

 

 

 


Terug naar 'Utiliteitsbouw'