Ing. Dick Visch; directeur van GMM Luchttechniek BV

Hiermee verklaren wij dat Bouw- en aannemingsbedrijf Van Laar b.v. de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw van ons bedrijfspand, tot onze volle tevredenheid, vakkundig en op correcte wijze heeft uitgevoerd.

 

Context

Van Laar heeft de verplaatsing van ons bedrijf van Emst naar de Griftsemolenweg 36 in Vaassen en de nieuwbouw daar, mede mogelijk gemaakt.

Als ontwikkelende bouwer heeft Van Laar op onze oude bedrijfslocatie het initiatief genomen om het gebied te ontwikkelen tot woningbouw met daarin totaal 79 woningen.

Zij hebben het totale proces gecoördineerd en uitgewerkt waarn het totale plan door hen is uitgevoerd, dat geldt voor de bouw van de woningen als de verzorging van het infrastructurele deel.

Goede logistieke en financiële afstemming van de ontwikkeling in Emst en de nieuwbouw van ons bedrijfspand in Vaassen zorgden voor een perfecte overgang. Ook de nieuwbouw en verbouw van  ons huidige bedrijfspand is door Van Laar in bouwteam concreet gemaakt en uitgevoerd.

 

Aanpak

De integrale aanpak en samenwerking voor zowel de gebiedsontwikkeling als de nieuwbouw van ons bedrijfspand heeft tot onze volle tevredenheid gewerkt.

De korte lijnen en één aanspreekpunt van Van Laar tijdens het hele proces van initiatief tot en met de nazorg en de goede samenwerking tussen de partners in het bouwteam heeft tot goede communicatie en processnelheid geleid en kwalitatief goed eindproduct. Helderheid door een gedetailleerde open begroting en planning is de basis gebleken voor duidelijkheid tijdens het gehele proces. Hiermee konden wij vanaf het begin op koers blijven.

 

Omvang en planning

De totale stichtingskosten van de nieuwbouw bedroegen ca. 1,63 miljoen Euro exclusief BTW. Het totale bruto vloeroppervlak bedroeg 2653 m2. De eerste bouwteam bijeenkomst was in september 2009. Vervolgens zijn in een hoog tempo het ontwerp uitgewerkt, bouwvergunning aangevraagd, uitvoeringstekenwerk uitgevoerd en heeft de eigenlijke bouw gelopen van februari tot eind juni 2010.

 

Het werk

Het bestaande pand aan de Griftsemolenweg, dat bestond uit kantoren en productie / opslagruimte, is verbouwd en gerenoveerd. De productie / opslaghal is voorzien van een tussenvloer en omgebouwd tot kantoorruimte in twee verdiepingen. Door een doordachte indeling en het aanpassen van gevels is gezorgd voor voldoende daglicht.


Naast dit bestaande pand is een nieuwe, grotere, productiehal gebouwd inclusief was-, kleed, opslagruimte en kantoren voor de productie aansturing. De twee panden zijn gekoppeld door een verbindingselement waarin naast verkeersruimte ook de kantine en pantry zijn gelegen. Door de vormgeving en kleurstelling van deze koppeling is men er in geslaagd er één geheel van te maken.

 

Tot slot

Het project is binnen de geplande en overeengekomen uitvoeringstijd, in goede samenwerking met opdrachtgever en overige partners gerealiseerd. Het project is met aandacht voor het gestelde budget, kwaliteit, tijdsplanning, veiligheid, gezondheid en milieu tot onze volle tevredenheid uitgevoerd en opgeleverd.

 

De persoonlijke contacten in zowel de voorbereiding als tijdens de uitvoering waren correct en plezierig. De inzet van de betrokken medewerkers was groot. De schriftelijke afhandeling was accuraat.

 

Van Laar heeft aangetoond deze dynamiek goed aan te kunnen en blijkt een betrouwbare en deskundige partner te zijn. Door innovatief te zijn en haar inzet van specialistische kennis heeft zij voldaan aan onze eisen en gevarieerde wensen.


Terug naar 'Over Ons'