Dhr. Bredenoort, particuliere opdrachtgever te Apeldoorn

Onze wens bestond uit het uitbreiden van onze woning in de vorm van het verhogen en verlengen van de gehele bovenverdieping.

 

Onze woning aan de Waterloseweg 62 stamt uit 1914. Het is een woning met beperkte ruimte op de verdieping door de lage goothoogte, met als gevolg een loopruimte die op de verdieping beperkt is.

 

Na informatie ingewonnen te hebben bij de gemeente bleek dat de goothoogte met 80 cm opgetrokken mocht worden en de nokhoogte met 1,5 meter, wat voor ons betekende dat er zeer veel extra ruimte beschikbaar zou kunnen komen.

 

Deze plannen zijn met drie BouwGarant aannemers, besproken, waarna wij drie offertes ontvingen. In de gesprekken was het Bouwbedrijf Van Laar, die met de meest nuttige tips kwam. Bovendien was Van Laar de enige die de offerte persoonlijk afgaf met daarbij een mondelinge toelichting.

 

Van de drie offertes waren er twee welke niet veel verschilden in prijs en uitvoering, waaronder die van Van Laar. Echter er was er één welke in prijs 25 procent lager lag, maar achteraf bleek, na wat opmerkingen van mijn zijde, dat er een aantal punten vergeten waren of anders vertaald dan afgesproken.

 

Na een vervolggesprek met Bouwbedrijf Van Laar, werd aangeven dat de offerte wel datgene was wat wij voor ogen hadden, maar dat de eindsom boven onze begroting lag. Men kwam vervolgens met een aangepaste offerte, welke op een paar kleine details verschilde van de eerste, maar met een prijs die dit keer wel paste in onze budgetbegroting.

 

Nadat wij besloten hadden om met Van Laar in zee te gaan kwamen al snel de eerste concrete schetsen, waarvan er één omgezet werd in een tekening welke bij de gemeente werd ingediend in verband met de omgevingsvergunning. Het proces richting de gemeente werd zeer goed begeleid door Van Laar en de architect (VBK te Beekbergen).

 

Nadat de vergunning was verstrekt kregen wij een strakke planning waar alles tot in details werd aangegeven, ook de werkzaamheden welke ik zelf heb verricht of door mij ingezette bedrijven.

 

Op 14 april jl. is de verbouwing aan onze woning gestart. Daarvoor waren de prefab delen al in de werkplaats van Van Laar geprefabriceerd. Op de bouwplaats waren gedurende de bouw steeds twee vaste bouwvakkers aanwezig. Zij hadden ook de prefab delen gemaakt. Bij grotere werkzaamheden werd er een beroep gedaan op meerdere bouwvakkers vanuit het eigen bedrijf.

 

Het gehele bouwproces verliep zeer soepel. Kleine aanpassingen werden na goed overleg zonder meerprijs uitgevoerd, en ook de samenwerking met door mij ingehuurde bedrijven (derden) was zeer goed.

 

Het geheel heeft door kleine factoren, waaronder het weer, twee weken langer geduurd dan gepland, maar dit is zeker niet ten koste gegaan van het eindresultaat.

 

Bouwbedrijf Van Laar werkt met vakkundig gemotiveerd personeel, men gebruikt goede materialen, er wordt netjes gewerkt en zij gaan niet over één nacht ijs.

 

Wat mij ook opviel is dat bijna het gehele bedrijf betrokken is bij ons project. Zo hebben bijvoorbeeld de telefoniste, een zeer correcte dame, de directeur en oud-directeur een bezoekje gebracht aan onze bouwplaats.

 

Wij zijn zeer tevreden over het eindresultaat welke wij te danken hebben aan Bouwbedrijf Van Laar te Vaassen en zouden daarom ook een ieder Van Laar willen aanbevelen.


Terug naar 'Over Ons'