Verduurzaming monumentale villa te Heerde


Heerde: In Heerde is Bouwbedrijf van Laar deze week gestart met de verduurzaming van een prachtige vrijstaande monumentale woning. Al eerder verzorgde Bouwbedrijf van Laar diverse onderhoudsklussen aan de buitenzijde van de woning. Nu is de gehele binnenzijde aan de beurt.

 

Alweer enige tijd geleden is er een start gemaakt met dit project. De eigenaar kwam met de vraagstelling bij Bouwbedrijf van Laar wat de mogelijkheden waren om de woning te verduurzamen. Omdat het een monumentale woning betreft, waar geen recente tekeningen meer van waren is er eerst gestart om de woning volledig in te laten scannen en een 3D model met tekening te laten maken. Op basis van die stukken is er door een gespecialiseerd bedrijf een verduurzamingsadvies geschreven, met daarin verschillende scenario’s en mogelijkheden op bouwkundig en installatietechnisch vlak.

 

Met dit rapport als basis zijn Bouwbedrijf van Laar en Aalberts installatietechniek benaderd om samen in bouwteam dit project op te pakken. Vanuit de adviezen zijn de mogelijkheden en prijsconsequenties in kaart gebracht en van daaruit is er een totaal plan opgesteld. Met dit plan is deze week gestart.

 

Het totale werk omvat het verduurzamen aan de binnenzijde van de woning. Een bijkomstigheid is dat de voorzetwanden grotendeels bestaan uit asbest. Omdat ook het interieur als authentiek en monumentaal beschouwd kan worden, zal dit uiterst zorgvuldig verwijderd moeten worden om er straks voor te zorgen dat er na het verduurzamen niet te zien is dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 

Het asbest zal dus worden gesaneerd waarbij betimmeringen gedemonteerd worden om zoveel als mogelijk her te gebruiken. Vervolgens zal de begane grondvloer worden gesloopt en zal er een schuimbeton vloer worden gestort. Deze zal worden voorzien van vloerverwarming. De beglazing wordt vervangen voor fineo glas, ramen en deuren zullen aangepakt worden met kierdichting, er zullen voorzetwanden geplaatst worden die voorzien worden van de betimmeringen en ook zal de zoldervloer geïsoleerd worden. Uiteindelijk wordt daarbij ook de gehele technische installatie vervangen en die zal straks gevoed worden met een bodemwarmtepomp.

 

Voor Bouwbedrijf van Laar is dit een prachtige verduurzamingsklus met een uitdaging om het monumentale karakter te behouden. Het streven is om voor de zomervakantie het project afgerond te hebben zodat deze karakteristieke woning nog tot in lengte van jaren mee kan.