Start restauratie monument en nieuwbouw schuur


APELDOORN: bouwbedrijf Van Laar is gestart met de restauratie en verduurzaming van een oude monumentale stal en daarbij de nieuwbouw van een onder kelderde schuur met hobbyruimte en paardenstallen. 

 

In 2020 is bouwbedrijf Van Laar al benaderd door de opdrachtgever voor het restaureren/verduurzamen van de bestaande oude stal en daarachter de nieuwbouw van een schuur met paardenstallen, hobbyruimte en een grote kelder. 

 

Voor de bouwvak wordt er gestart met het demonteren en slopen van grote delen van de stal zodat nog voor de bouwvak de nieuwe betonvloer gestort kan worden. Na de vakantie zal er verder worden gegaan met het vernieuwen van kozijnen/ramen/deuren, het restaureren van de kapconstructie en het volledig isoleren van de stal. Daarna kan de stal opnieuw ingericht worden tot werkruimte voor de opdrachtgever.

 

Na de vakantie zal er ook gestart worden met de nieuw te bouwen schuur die hierachter komt te staan. Allereerst zal het grondwerk en de brondbemaling voor de kelder gerealiseerd worden om vervolgens de kelder te gaan plaatsen. Op de kelder komt een nieuwe schuur opgebouwd uit een staalconstructie met sandwich-elementen. Van binnen wordt de schuur aan de achterzijde ingericht tot paardenstal en de voorzijde tot hobbyruimte. 

 

Naar verwachting zal nog dit jaar zal het gehele project worden opgeleverd. 

 

Ontwerp: BAS bureau voor architectuur en bouwadvies