Start uitbreiding W.G. van de Hulstschool in Epe


EPE: In Epe realiseert Bouwbedrijf Van Laar in opdracht van Procon een uitbreiding aan de W.G. van de Hulstschool naar het ontwerp van Van de Poel Architecten. 

 

Bouwbedrijf Van Laar is in september 2021 benaderd door stichting Procon voor de uitbreiding van de W.G. van de Hulstschool in Epe. De school kampt met ruimte gebrek en daarom is Van de Poel Architecten ingeschakeld om een ontwerp te maken volledig in lijn van het bestaande gebouw. 

 

Na een intensief voorbereidingstraject is er gestart met het plaatsen van voorzieningen om de sloop-overlast te beperken. Vervolgens is er gestart met het demonteren/slopen van de gevels ter plaatse van de aanbouw en is de bouwput ontgraven. 

 

Voor een goede aansluiting op het bestaande schoolgebouw moet er eerst het nodige sloop- en demontagewerk gedaan worden. Veel bestaande materialen die vrijkomen bij het demontagewerk zullen opnieuw hergebruikt worden. Zo krijgen we een mooie aansluiting op het bestaande schoolgebouw. En dit is niet alleen mooi, maar ook goed voor het milieu! Hoe meer materialen er bij projecten als deze hergebruikt kunnen worden des te beter! De kinderen, juffen en meesters moeten nog wel even geduld hebben, de verwachting is dat de aanbouw eind november 2022 klaar zal zijn.

 

Ontwerp: Van de Poel Architecten