Start nieuw Kerkelijk Centrum in Vaassen


VAASSEN: Met het plaatsen van de bouwhekken is de bouw van het Nieuw Kerkelijk Centrum in Vaassen begin december gestart. Bouwbedrijf Van Laar realiseert hier naar een ontwerp van GAJ/VBW Architecten in opdracht van het College van Kerkrentmeesters van de Dorpskerk in Vaassen een nieuw multifunctioneel gebouw wat klaar is voor de toekomst.

 

 

Al enige jaren was de kerkgemeenschap aan het onderzoeken wat het beste scenario was gezien de panden die zij in haar bezit had. Uiteindelijk is er besloten om de Rank te verkopen en het Snuffelhuis wat leeg stond en dichter bij de kerk gelegen is op te knappen en uit te breiden. Hier moet een nieuw multifunctioneel centrum ontstaan waar vergaderingen gehouden kunnen worden, maar waar ook de jeugd samen kan komen en andere kerkelijke activiteiten ontplooid kunnen worden.

 

 

Begin december is Bouwbedrijf van Laar gestart met het plaatsen van de bouwhekken waarna de sloop en asbestsanering is begonnen. Na de kerstvakantie wordt er gestart met de opbouw en de restauratie van het bestaande gedeelte. Het bestaande gebouw is een gemeentelijk monument en wordt helemaal in de oude staat hersteld aan de buitenzijde. Van binnen wordt dit pand vernieuwd en volledig verduurzaamd. Zo worden de kap en muren geïsoleerd en wordt er een nieuwe geïsoleerde vloer geplaatst. Om de oude ramen aan de torenstraat int act te houden zullen hier aan de binnenzijde achterzetramen worden geplaatst.

 

 

De moderne aanbouw wordt volledig nieuw opgetrokken. Deze bestaat uit een kalkzandsteen casco met aan de buitenzijde zeer modern metselwerk wat een mooie tegenstelling weergeeft tussen oud en nieuw. Op de verdieping wordt de kap in het midden open getrokken en worden de 2 puntdaken aan elkaar gekoppeld door een fikse tussenbouw. Hierdoor ontstaat er ook boven veel meer ruimte. In de aanbouw komt een nieuwe keuken, nieuwe toiletgroepen en een lift. Met deze ingreep is het gebouw voor een breed publiek toegankelijk.

 

 

Bouwbedrijf van Laar is vanaf het begin betrokken bij het project en samen met diverse lokale partijen is er meegedacht in het ontwerp en zal dit project tot op de afwerking gerealiseerd worden zodat de kerkgemeenschap aankomende zomer kan verhuizen en het gebouw in gebruik kan nemen. Een heel mooi project waar wij met veel plezier en energie aan gestart zijn.

 

Ontwerp: GAJ/VBW Architecten