Restauratie erkenning verlengd


WAPENVELD – Bouwbedrijf Van Laar heeft haar erkenning zien verlengen voor het Kennis & Kunde kwaliteitskeurmerk voor het uitvoeren van restauraties.

De kwaliteitsregeling "Kennis & Kunde" van de provincie Gelderland is een initiatief van deze provinciale overheid om te komen tot een hoger niveau van restaureren en een betere besteding van de subsidiegelden. Van Laar is, op uitnodiging van de provincie, vanaf het allereerste begin (2007) betrokken geweest bij het opzetten van de regeling.

Tijdens de toetsingsdag zelf zijnaspecten als; kennis, ervaring, vakmanschap en kwaliteit in de restauratiesector beoordeeld. Daarvoor zijn onder andere beleid, projectaanpak, vakmanschap en gevolgde opleidingen besproken en zijn projecten bezocht om het eindresultaat te kunnen beoordelen.
De onafhankelijke auditor van Monumentenwacht Gelderland, die de toetsing heeft uitgevoerd, had een positief eindoordeel. Van Laar zal daarom als erkent restauratiehoofdaannemer geregistreerd blijven in het register "Kennis & Kunde".
 
Tijdens de jaarlijkse audit zijn we deze keer bij de restauratie van onder andere Erve IJzerman in Wapenveld wezen kijken. De auditor was zeer te spreken over deze "prachtige en eervolle" restauratie en sprak zijn complimenten daarvoor uit.
 
Voor meer informatie over restauratiewerkzaamheden kunt u kijken op de website van Prachtig Erfgoed
Of neem contact op met Bouwbedrijf Van Laar via 038-4470956