Proefproject WKB (Wet Kwaliteitsborging)


WAPENVELD – De dag voordat in Nederland de Provinciale statenverkiezingen waren, werd na heel veel jaren onduidelijkheid de nieuwe omgevingswet aangenomen in de eerste kamer. Bij deze nieuwe omgevingswet zit ook de Wet Kwaliteitsborging, ook wel WKB genoemd in de bouwtermen. Met de WKB verschuift er een deel van de toetsing van de gemeente naar private kwaliteitsborgers en naar de aannemers. Deze nieuwe wetgeving gaat per 1 januari 2024 in. Om hierop voorbereid te zijn is Bouwbedrijf Van Laar vorig jaar al gestart met een proefproject, welke nu in uitvoering is.

 

Een proefproject is bedoeld om te ervaren wat de nieuwe regelgeving van de WKB voor ons bedrijf betekent. Al in de ontwerpfase zijn wij gestart met het oppakken van de nieuwe procedures en ook hebben wij vroegtijdig een externe borger ingeschakeld. Vervolgens is er een borgingsplan opgesteld voor de uitvoering. In dit borgingsplan ligt vast hoe we aan kunnen tonen dat we bouwen wat er ook daadwerkelijk is afgesproken. De grondslag hiervan zijn goede tekeningen met een juiste technische omschrijving. In de praktijk betekent het dat we door middel van foto’s, leverbonnen, materiaalbonnen en certificaten aantonen dat we bouwen wat we hebben afgesproken.

 

Met de WKB wordt er risico gestuurd getoetst of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen.

 

Onze projectmanagers hebben vorig jaar al een cursus gevolgd voor de WKB. Onze KAM medewerker Albert gaat aankomende zomer een meerdaagse opleiding volgen voor de WKB zodat wij onze processen beter op de WKB af kunnen stemmen. In deze fase van het proefproject betrekken wij nu ook onze vakmannen op de bouwplaats, ook zij zullen een bijdrage leveren aan het proces en nog alerter zijn op de technische kwaliteit. Ook moet de vakman meer de maatvoering controleren en ook foto’s aanleveren voor in het borgingsplan.

 

De WKB wordt afgesloten met een opleverdossier voor de opdrachtgever. In dit dossier is terug te vinden hoe het gebouw gemaakt is, welke materialen erin verwerkt zijn, welke garanties er gegeven worden, maar ook hoe een pand onderhouden moet worden.

 

De komst van de WKB is een verandering voor de gehele bouwketen. Dus niet alleen voor ons als aannemers, maar ook voor onze opdrachtgevers, architecten, adviseurs, maar ook de bouwmaterialenleveranciers en onze onderaannemers. Een verandering die wat vraagt van de bouworganisatie en waar wij graag voor 1 januari klaar voor willen zijn.

 

Meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging vindt u op de website van de Rijksoverheid