Oplevering Nieuw Kerkelijk Centrum (Het Anker) Vaassen


Vaassen: Net voordat de bouwvak begon was het heugelijke feit daar, de oplevering van het Nieuw Kerkelijk Centrum te Vaassen, vanaf nu “Het Anker” genoemd. Na een bouwperiode van 7 maanden is het zover, Het Anker kan in gebruik genomen worden.

 

Al enige jaren was de kerkgemeenschap van de Vaassense Dorpskerk aan het onderzoeken wat het beste scenario was gezien de panden die zij in haar bezit had. Uiteindelijk is er besloten om de Rank te verkopen en het “Snuffelhuis” wat leeg stond en dichter bij de kerk gelegen is op te knappen en uit te breiden. Er is een nieuw multifunctioneel centrum ontstaan waar vergaderingen gehouden kunnen worden, maar waar ook de jeugd samen kan komen en andere kerkelijke activiteiten ontplooid kunnen worden.

 

Na het ontwerp van GAJ/VBW architecten is in een bouwteamtraject met diverse lokale partijen en onder leiding van Bouwbedrijf van Laar het plan verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. Dit resulteerde in een duurzaam plan waar vervolgens de opdracht tot uitvoering voor werd gegeven.

 

Eind vorig jaar is Bouwbedrijf van Laar gestart met het plaatsen van de bouwhekken waarna de sloop en asbestsanering is begonnen. Na de kerstvakantie werd er gestart met de opbouw en de restauratie van het bestaande gedeelte. Het bestaande gebouw is een gemeentelijk monument en is helemaal in de oude staat hersteld aan de buitenzijde. Van binnen is dit pand vernieuwd en volledig verduurzaamd. Zo werden de kap en muren geïsoleerd en werd er een nieuwe geïsoleerde vloer geplaatst. Om de oude ramen aan de torenstraat intact te houden zijn er aan de binnenzijde achterzet ramen geplaatst.

 

De moderne aanbouw is volledig nieuw opgetrokken. Deze bestaat uit een kalkzandsteen casco met aan de buitenzijde zeer modern metselwerk wat een mooie tegenstelling weergeeft tussen oud en nieuw. Op de verdieping is de kap in het midden open getrokken en zijn er 2 puntdaken aan elkaar gekoppeld door een fikse tussenbouw. Hierdoor is er boven veel meer ruimte. In de aanbouw is een nieuwe keuken geplaatst, nieuwe toiletgroepen en een lift. Met deze ingreep is het gebouw voor een breed publiek toegankelijk.

 

Zoals op de foto’s te zien is het gebouw zeer compleet opgeleverd inclusief vloer- en wandafwerkingen, complete installaties inclusief armaturen, camera beveiliging, WIFI, PV-panelen, een ventilatiesysteem met warmte-terug-winning en modern sanitair. Na de sleuteloverdracht kon de kerkgemeenschap dus direct beginnen met het inhuizen.

 

Wij willen de opdrachtgever bedanken voor de fijne samenwerking en iedereen heel veel mooie momenten wensen in het vernieuwde centrum.