Nieuwbouw atelier en carport Wapenveld


WAPENVELD: Nadat Bouwbedrijf Van Laar in 2018 de verbouwing van een jaren '50 bungalow in Wapenveld heeft gerealiseerd, wordt hier nu een vervolg aan gegeven door middel van het bijbouwen van een carport en atelier. Een wens die al langere tijd bij de opdrachtgevers lag, gaat dan nu eindelijk in vervulling. 

 

Naast de prachtig verbouwde woning in de bossen van Wapenveld had de opdrachtgever de wens om een werkruimte in de vorm van een atelier en een carport te realiseren. Geheel in lijn van de bestaande bungalow, maar met een moderne invalshoek. Samen met de bewoners is gekeken naar een slimme bouwwijze waarbij er een atelier komt met zoveel mogelijk glas aan de gevels. Vervolgens heeft de opdrachtgever in samenwerking met BNLA Architecten en de constructeur het ontwerp verder uitgewerkt. Hier is een prachtig plan uitgekomen wat wij met elkaar verder hebben fijngeslepen en waar de realisatie nu van is gestart.

 

Het atelier staat los van de bungalow, maar vormt een mooie verbinding middels een overkapping van balken. In het verlengde van het atelier wordt de carport gerealiseerd die geheel los staat maar toch in de lijnen doorloopt. Bouwbedrijf Van Laar verzorgt de totale realisatie van dit project inclusief alle disciplines en voert ook de totale coördinatie zodat de opdrachtgevers straks kunnen genieten van een kant-en-klaar eindresultaat. 

 

Inmiddels is de fundering van het atelier en de carport aangelegd. Daarna is gestart met het plaatsen van de binnenmuren en de staalconstructie. In de tussentijd heeft Bouwbedrijf Van Laar volledig in eigen timmerwerkplaats alle houtskelet dakelementen gemaakt en rekwerken voor de overstekken. De houtskelet-dakelementen zijn direct voorzien van houten Fraké delen zodat het geheel niet meer in het werk afgetimmert hoeft te worden en de bevestigingen weg gewerkt zijn in de constructie. Het voordeel hiervan is een snelle bouwtijd en een strak resultaat. Als het dak dicht zit zal er binnen verder gewerkt worden aan de afbouw en inrichting en kan de carport verder afgebouwd worden.

 

De planning is dat voor de bouwvak de werkzaamheden grotendeels gereed zullen zijn. 

 

Architect: BNLA architecten