Albert geslaagd voor de opleiding intern kwaliteitsborger


WAPENVELD: Onze collega Albert is geslaagd voor de opleiding intern kwaliteitsborger. Hiermee zet Bouwbedrijf van Laar weer een stap om klaar te zijn voor de nieuwe Wet Kwaliteitsborging (WKB) in de bouw die per 1 januari 2024 voor nieuwbouw en later ook voor verbouw in gaat.

 

Wat verandert er met de komst van de WKB per 1 januari 2024?

Het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van het bouwwerk gaat van de gemeente naar onafhankelijke externe kwaliteitsborgers. Het uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit wordt aangetoond door de aannemer. De externe kwaliteitsborger toetst vervolgens of het bouwwerk aan de wet- en regelgeving voldoet.

 

Onze collega Albert met een passie voor proces- en kostenoptimalisatie en innovatie, is de ideale persoon binnen Bouwbedrijf van Laar om zich te verdiepen in de aankomende nieuwe regelgeving. Hij heeft hiervoor de opleiding Interne Kwaliteitsborger gevolgd en zal onze nieuwbouwteams, en later ook onze verbouwteams, bijstaan met raad en daad in het toepassen van deze nieuwe bouwregels.

 

Het afgelopen jaar hebben wij een proefproject gedraaid om te ervaringen wat de WKB is in de praktijk. Deze kennis en ervaring nemen wij mee naar de volgende projecten. Daarnaast hebben wij onze processen en procedures afgestemd op de WKB en zullen we dit in de praktijk ook verder gaan fine-tunen.

 

Albert: “bij Bouwbedrijf van Laar hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Daarnaast waren wij in de nieuwbouw al gewend om een compleet kopers-dossier op te leveren. Met de komst van de WKB, worden sommige zaken een verplichting die wij al deden. De grootste veranderingen voor ons zitten hem in het monitoren van de resultaten op de bouwplaats. Dit houdt in dat zowel de projectmanager, als ook de bouwplaatscoördinator, alert moeten zijn op het vastleggen van de status van een werk en ook schriftelijk aan kunnen tonen door middel van foto’s en andere bewijslast dat aan de criteria is voldaan. Door ons goed voor te bereiden en een proefproject te doen, hebben wij ons daar goed op voorbereid en weten we wat ons te wachten staat. Hiermee zijn wij dus klaar voor weer een nieuwe stap richting de toekomst.”