Afronding eerste fase verbouw en uitbreiding dorpshuis de Hezebrink


EMST - De verbouwing en uitbreiding van het dorpshuis De Hezebrink vordert gestaag. De afronding van de eerste fase, met onder andere de nieuwe sportzaal met bijbehorende voorziening, nadert zijn voltooiing. Een belangrijke eerst stap naar 'een prachtige multifunctionele voorziening die de ‘huiskamer’ van Emst moet worden’, aldus voorzitter Gert Buitenhuis.

 

Het dorpshuis wordt grondig aangepakt en ondergaat een echte metamorfose. Daarbij moet de accommodatie zoveel mogelijk blijven draaien en heeft het bestuur ervoor gekozen om het project uit te voeren in vijf fases. Dat betekent dat de 21 verenigingen en instellingen gedurende de werkzaamheden gebruik blijven maken van het dorpshuis.

 

Tijdens de eerste fase is er een nieuwe sportzaal met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd en hebben renovaties plaatsgevonden waarmee  het vernieuwde jeugdhonk en  peuterspeelzaal  tot stand zijn gekomen. Op dit moment vinden de afwerkingen van deze ruimten plaats. Ook is er in de afgelopen periode, op het bestaande dak, een renovatiedakconstructie aangebracht. Het gerenoveerde dak zorgt voor zowel betere warmte- als  geluidsisolatie. Naast de installatietechnische maatregelen draagt het gerenoveerde dak ook bij aan de duurzaamheidsambitie die het bestuur in dit project nastreeft. 

 

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de volgende fases in volle gang, waarbij details in de planning worden uitgewerkt om mogelijk de fasering nog te optimaliseren. In het voorjaar zal de sporthal, de grootste uitbreiding, gereed komen en gaat de nadruk vervolgens meer liggen op de interne verbouwing en renovatie. Zo wordt er een grote keuken geplaatst en zal er een mooie ontmoetingsruimte, die als ‘huiskamer’ voor bezoekers moet functioneren, worden gerealiseerd.

 

De Emstenaren zien uit naar eind van 2017 waarin zij weer gebruik kunnen maken van een prachtig, gemoderniseerd dorpshuis.