Restauratie van de boerderij Erve IJzerman te Wapenveld

De boerderij, Erve IJzerman is gelegen aan de Kanaaldijk 63 te Wapenveld. Deze IJsselhoeve, die gebouwd is 1898 heeft de status van rijksmonument sinds 2 april 2002. Door de gaafheid van het complex en het feit dat er zeer veel historische elementen nog in samenhang aanwezig zijn, is de cultuurhistorische waarde van het complex zeer hoog.
 
Historie
De boerderij werd aan het einde van de 19e eeuw door de familie Hogeboom gebouwd. De familie had de boerderij ruim dertig jaar in haar bezit. Door tegenvallende bedrijfsresultaten en de intrede van de economische crisis in de jaren ‘30, was de nog laatst levende, Jan Hogeboom, genoodzaakt om de boerderij van de hand te doen. In 1930 kocht de familie IJzerman de boerderij met een deel van de bijbehorende percelen op, uit een plaatselijke veiling. In 2010 overleed de laatste bewoonster Dina IJzerman en kwam de boerderij leeg te staan. 
 
De aankoop 
Vrij kort na het overlijden van Dina IJzerman heeft de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) al in juli 2010 het eerste contact gelegd met de erfgenamen van Dina IJzerman. Dit met de vraag of men mee wilde werken aan het behoud van het complex met inbegrip van een publieke functie. Na een positieve reactie werd een rapport gemaakt en contact gelegd met de projectleider Cultuur, de heer Rien Koopsen van de provincie Gelderland. Onder zijn impuls en met steun van de provincie Gelderland en de gemeente Heerde, kon vrij snel een haalbaarheidsstudie worden gemaakt door het bureau Cultuurland Advies uit Wapenveld. De SRW ging vervolgens op zoek naar financiers voor de aankoop. Dat resulteerde in een constructie waarbij Boerderij en Landschap Erve IJzerman kon aankopen met steun van de Jan Nienhuis Vereniging uit Heerde, de Ir. R.R. van der Zeestichting uit Wapenveld, aannemersbedrijf Van Laar-Zwerus en een garantstelling van de gemeente Heerde. 
 
Boerderij en Landschap
Boerderij en Landschap heeft in juni 2012 de boerderij aangekocht met als doel de boerderij als eerste stap te restaureren en vervolgens een nieuwe functie te geven, zodat het complex behouden wordt voor de toekomst. Daarbij wordt intensief samengewerkt met Stichting Recreatie Wapenveld en de Stichting Erve IJzerman. De enthousiaste groep vrijwilligers van beide stichtingen, zetten zich in voor het leefbaar houden van Wapenveld, o.a. door de instandhouding van het cultureel erfgoed. De toekomstige bestemming van de boerderij staat nog niet vast. 
 
Van erven naar Erve IJzerman
Het complex kreeg na overleg met de erfgenamen de naam ‘Erve IJzerman’. Dit werd bij het tekenen van de koopakte notarieel vastgelegd.
 
 
Van Laar heeft de gehele restauratie van Erve IJzerman gerealiseerd. Zo zijn de dakconstructies, daken, dakkappelen, kozijnen, enzovoorts volledig gerestaureerd.
 
Een documentaire over Erve IJzerman vindt u hier: http://www.erveijzerman.nl/video.php

Terug naar 'Ontspannen'