Restauratie Treillages Paleis Het Loo te Apeldoorn

Aan beide zijden van de formele tuin bij Paleis Het Loo staan zogenaamde "Treillages". Deze tuinornamenten van hout waren aangetast en moesten gerestaureerd worden. Deze bestaan in hoofdzaak uit eikenhout met bijzondere profileringen. Het raster waarlangs ook klimplanten kunnen groeien bestaat uit eiken latten die kruislings zijn verbonden met koperdraad.

 

De staat van de eerste was zodanig dat het mogelijk was gedeelten te behouden en te conserveren. Andere delen er van waren van dusdanige slechte kwaliteit dat deze vervangen dienden te worden door nieuw hout. Vanwege de slechte staat, is er voor gekozen om de tweede in zijn geheel te vervangen. Dit betekende dat er door onze mensen in onze timmerwerkplaats een complete nieuwe Treillage is gereconstrueerd. Gezien alle gebogen vormen, profileringen en groot aantal bijzondere details was dit een uitdagende klus, waarin onze restauratie mensen hun ervaring en liefde voor hun vak weer konden inbrengen.

 

Advies: Rijksvastgoedbedrijf, Bureau van Asbeck


Terug naar 'Leren'