Nieuwbouw bedrijfsruimte met kantoren voor GMM Luchttechniek te Vaassen

De nieuwbouw voor GMM Luchttechniek maakte deel uit van het masterplan voor Emst om een bedrijfsterrein te laten verkleuren naar een woonomgeving, namelijk het Gelders Kwartier. Met deze gebiedsontwikkeling werd het mogelijk het bedrijf te verplaatsen van de kern van Emst naar het industrieterrein Eekterveld te Vaassen. Een goede logistieke en financiële afstemming van de ontwikkeling in Emst en de nieuwbouw van het bedrijfspand droegen bij aan passende overgang.

 

De nieuwbouw van de bedrijfsruimte en de verbouw van de bestaande bedrijfsruimte tot kantoren is in bouwteam uitgevoerd in samenwerking bekende terugkerende partners. De integrale aanpak, samenwerking en korte lijnen zorgden voor snelheid en slagvaardigheid. Gedetailleerde kostenbegroting en planning zijn ook hier de basis gebleken voor duidelijkheid tijdens het gehele proces.

 

Het totale bruto vloeroppervlak van het bedrijfscomplex bedraagt 2653 m2. Het bestaande pand aan de Griftsemolenweg, dat bestond uit kantoren en productie / opslagruimte, is verbouwd en gerenoveerd. De productie / opslaghal is voorzien van een tussenvloer en omgebouwd tot kantoorruimte in twee verdiepingen. Door een doordachte indeling en het aanpassen van gevels is gezorgd voor voldoende daglicht.


Naast dit bestaande pand is een nieuwe, grotere, productiehal gebouwd inclusief was-, kleed, opslagruimte en kantoren voor de productie aansturing. De twee panden zijn gekoppeld door een verbindingselement waarin naast verkeersruimte ook de kantine en pantry zijn gelegen. Door de vormgeving en kleurstelling van deze koppeling is men er in geslaagd er één geheel van te maken.

 

Als eerste is een bestaande pand, wat bestond uit kantoren en productie/opslagruimte verbouw en gerenoveerd. Daarbij is productie / opslaghal omgebouwd tot kantoorruimte in twee verdiepingen. Naast dit bestaande pand is een nieuwe, veel grotere, productiehal gebouwd inclusief was-, kleed, opslagruimte. De twee panden zijn gekoppeld door een verbindingselement. Door de vormgeving en kleurstelling van deze koppeling en beide bouwvolumes is het één geheel geworden. Hierdoor is een aantrekkelijk bedrijfscomplex ontstaan.

 

De nieuwbouw is uitgevoerd als een staalconstructie bekleed met stalen dakplaten en sandwich wandpanelen. De buitenkozijnen/puien zijn uitgevoerd in aluminium en de binnenkozijnen in hout. De binnenwanden zijn deels opgetrokken uit kalkzandsteen (natte ruimten), maar voor het overgrote deel uit systeemwanden met veel glas.

 

Ontwerp: Van de Poel architecten Epe


Terug naar 'Werken'