Verkocht: Nieuwbouw 18 appartementen Ter Heerdtshof te Vaassen

Bouwbedrijf Van Laar gaat in opdracht van OnzeBouwmeester 18 appartementen en een bibliotheek aan de Dorpsstraat en het Ter Heerdtspad in het centrum van Vaassen realiseren.

 

De Dorpsstraat in Vaassen is al eeuwen een aansprekende ader voor stijlvol wonen, werken en winkelen. De markante entree van het dorp vanuit het noorden met het kasteel is markant, herkenbaar en uitnodigend. Authentieke panden met winkels en voorname woningen zorgen, aangevuld met restaurant, garage/showroom, de markt en de kerk, voor afwisseling in het centrum. Op de locatie van het voormalige garagebedrijf en twee aangrenzende woningen, wordt ruimte gemaakt voor een nieuwe vestiging van de bibliotheek en 18 appartementen. De ruimte aan het ter Heerdtspad komt ten goede aan het uitzicht en leefklimaat van de bestaande en de nieuwe woningen. De oude garage maakt plaats voor een hof waaraan gewoond wordt: “ter Heerdtshof”. Het nieuwbouwplan sluit naadloos aan op het Centrumplan Vaassen 2017 en geeft een impuls aan het dorpscentrum met de omschrijvingen origineel, kleinschalig, levendig, gastvrij, aangenaam wonen en verblijven. Vanaf dit adres is alles dichtbij: op loopafstand liggen de winkels, de markt, de terrasjes, de kerk, het kasteel en het dorpshuis. 

 

Architectuur

De vormgeving van de appartementen is geïnspireerd op de statige herenhuizen uit het verleden van de Dorpsstraat. Met de komst van de bibliotheek naar het dorpscentrum, neemt de nieuwbouw een voorname plaats in. Gekozen is voor een portiekontsluiting van de appartementen. Hierdoor zijn geen galerijen nodig en ontstaat een aantrekkelijk gevelbeeld. Het ontwerp van de bibliotheek is uitnodigend naar de Dorpsstraat en in de achtergevel geeft de bibliotheek een transparante verbinding met de hof. De appartementen hebben een goede ligging. In het ter Heerdtspad harmonieert de aflopende bouwhoogte van drie naar twee bouwlagen en de parcellering van de gevels met de aanwezige woningen.

Duurzaam

Materialen met een hoge duurzaamheid en lage onderhoudskosten hebben voorrang bij het detailleren, met een hoge mate van duurzaamheid, van daken, gevels, kozijnen en andere bouwkundige voorzieningen. Regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. De investeringen in duurzaamheid zijn direct zichtbaar: geen gasaansluiting, zonnepanelen, systemen voor warmte en koude-opslag in de bodem, standaard zonwering om opwarming in de zomer te voorkomen, puien met triple-beglazing en infiltratiekratten voor regenwater in de bodem. De investeringen in de energetische componenten zullen zich binnen redelijke termijn terugverdienen. De gemeente hanteert een toetsing van het plan aan de GPR score: GPR Gebouw geeft een rapportcijfer voor de modules energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. GPR score 7 geeft een ruime voldoende.

Energie in balans

Verwarmen en (ver)koelen van de individuele appartementen en de bibliotheek met een collectief verwarmingssysteem. Deze is aangesloten op een warmte en koude opslag in de bodem. De appartementen worden uitgerust met een vloerverwarming. Dit vloersysteem zorgt in de zomer voor het verkoelen van de appartementen. De warmtepomp met buffervat in de installatiekelder levert de energie die nodig is voor verwarming en koeling. Individuele booster warmtepompen verhogen de temperatuur uit de collectieve ringleiding naar tapwater in een eigen boiler. De warmtepompen worden gevoed door een deel van de zonnepanelen die op het dak aanwezig zijn. Een ander deel van de opgewekte zonne-energie is voor het elektra verbruik in de appartementen. Uitgaande van een gemiddeld verbruik is het jaarlijks verbruik in balans met de opgewekte energie: geen of minimale verbruikslasten voor de eigenaren.

Verwarmen zonder aardgas

De appartementen worden niet voorzien van een gasaansluiting. Verwarmen en (ver)koelen van de individuele appartementen geschiedt met een geavanceerd verwarmingssysteem. De eigen warmtepomp in het appartement wordt per entree/trappenhuis aangesloten op een bodembron voor warmte- en koudeopslag in de bodem. De warmtepomp zorgt via het vloerverwarmingssysteem voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer. Voor warm tapwater in keuken en badkamer verwarmt de warmtepomp een boiler van 180 liter. Het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp wordt gecompenseerd door de opbrengst van de eigen zonnepanelen van ieder appartement. Uitgaande van een gemiddeld verbruik per appartement resulteert dit in geen of minimale verbruikslasten voor de eigenaren.

Frisse lucht

Ventileren door rechtstreekse aanvoer van frisse buitenlucht via roosters in de kozijnen die reageren op de winddruk. De ventilatie-unit meet de CO2 hoeveelheid in o.a. de woonkamer van het appartement en regelt de af te voeren luchthoeveelheid.

Woningborggarantie

Garantie voor nieuwbouwwoningen. Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen rekenen op zekerheid. Zekerheid dat iedereen in Nederland gegarandeerd goed kan wonen met certificaten die waarborgen dat woningen gegarandeerd worden afgebouwd, ook al is de bouwonderneming failliet. Daarnaast waarborgt Woningborg de garantieverplichtingen van de bouwonderneming na oplevering. Woningborg geeft bouwondernemingen technisch advies over het aangemelde plan en hun bouwinspecteurs bezoeken de bouwlocaties.

 

Initiatief en ontwikkeling

“ter Heerdtshof” is een ontwikkeling van OnzeBouwmeester. Een samenwerking van Van Vemde Projectontwikkeling B.V. in Twello en Nijhuis-Heddes Delft B.V. in Delft. Zij houden kantoor aan de Rijksstraatweg 103, 7391 MK Twello.

Verkoop

Deze 3- en 4 kamerappartementen hebben netto gebruiksoppervlakten vanaf 87 m2 tot 130 m2 . Belangstellenden voor deze buitengewone appartementen kunnen contact opnemen met: Ligtenberg Makelaars en Van Triest Makelaars.

 

Alle appartementen zijn verkocht.

Informatie

Voor meer informatie over “ter Heerdtshof” en de verkoop van de appartementen: www.terheerdtshof.nl

 

Ontwerp: Architectenbureau Van Erken Calandt


Terug naar 'Te koop'