Restauratie villa Emmalaan te Apeldoorn


Voor dit prachtige monumentale pand is een meerjaren onderhoudsplan gemaakt. Daaruit is een plan van aanpak opgesteld en tot uitvoer gebracht om dit erfgoed weer in ere te herstellen, op niveau te brengen en te zorgen voor behoud in de toekomst.

 

Aangepakt zijn de gevels waar door zettingen en verzakkingen scheurvorming, vervorming en scheefstand in opgaand werk voorkomt. Het gescheurde muurwerk is op meerdere plaatsen gefixeerd met ankerstaven van het Total Wall Concept. Losgeraakt metselwerk en sluitstenen zijn uitgenomen en opnieuw aangebracht. Gescheurde, afgebroken en weggevallen delen van muurafdekkingen, ornamenten en lijstwerk zijn hersteld. Loszittende / afgebladderde delen, verweerd verfwerk op pleisterwerk en craquelé zijn zorgvuldig verwijderd en na de nodige droogtijd weer behandeld met minerale- of silicaatverf.

 

Ingerot houtwerk van ramen en deuren is hersteld en geschilderd. Daarnaast is er bij de draaiende delen ook aandacht geschonken aan extra kierdichting en gebroken ruiten vervangen.

 

Voorgaand herstel geld ook voor de serre waar tevens de beplating op de panelen in de borstwering zijn verwijderd en de kraaldelen zijn aangeheeld of vervangen. De noodreparaties van de zinken afdekking met gootopstand op het schilddak zijn definitief hersteld.

 

De pannendaken, voorzien van Friese pannen, zijn gerenoveerd waarbij ook onderdakfolie is aangebracht. Daarbij zijn het nok- en hoekkeperlood en de dakjes van de dakkapellen meegenomen. Gelijk met de dakrenovatie zijn de gootlijsten hersteld en de goot- en zinkbekleding vervangen ook die van de kilgoten.

Ook is aandacht geschonken aan het afvoeren van het hemelwater en is er in verband met te weinig afvoercapaciteit een extra afvoer bijgeplaatst.

 

De shingles, op de 5 dakkapellen zijn vervangen door de oorspronkelijke leibedekking in Maasdekking met voetzink. Het vaste daklicht boven het traphuis is vervangen. De oorspronkelijke zinken bekroning op het torendak en delen van de balustrade op het platte dak zijn ook vernieuwd.

 

In de kelder zijn de roestende opleggingen en ijzeren liggers waarop de bakstenen troggewelven rusten vrijgehakt, ontroest en roestwerend behandeld.

 

De totale aanpak zorgt weer voor een schitterende aanblik van dit karakteristieke pand. Wij hopen dat onze opdrachtgever hieraan veel plezier zal beleven.