Video: Van Laar in 1,5 minuut!


VAASSEN - De snelheid van alles wat er in onze maatschappij plaatsvindt neemt steeds verder toe. Ook  informatievoorziening gaat in een steeds rapper tempo. Bij iedere gebeurtenis in de wereld zien we dat middels het internet en de daarvan gebruikmakende social media het nieuws zich in een moordend tempo aanbied.

Dat betekent ook dat de aandacht voor een onderwerp vaak maar kort is en dat er in een heel korte tijd tot de kern van de zaak moet worden gekomen.

 

Wij hebben als Van Laar, door het maken van een kort filmpje van ander halve minuut, ook geprobeerd de kern, van wat we de klant te bieden hebben, in beeld te brengen en daarmee aan te sluiten bij een effectieve en kernachtige informatieverstrekking.

Wij vernemen graag van u, wat u er van vind.