Toepassing BIM bij nieuwbouw vijf eengezinswoningen Dokter van Gelderweg Emst


EMST – De voorbereidingen voor de nieuwbouw van vijf eengezinswoningen aan de Dokter van Gelderweg in Emst zijn in volle gang. Van Laar heeft ervoor gekozen om in dit plan BIM toe te passen. In deze methode wordt gezamenlijk met de belangrijkste bouwpartners gewerkt in één 3D-model. BIM staat voor Building Information Model, ofwel bouwwerkinformatiemodel. Het is een digitaal 3D-model van het geplande gebouw, dat is opgebouwd uit objecten waaraan allerlei informatie is gekoppeld. De objecten waarmee het 3D-model is opgebouwd zijn "intelligent", in de zin dat deze rekening houden met andere objecten. Zo worden wanden, die haaks op elkaar staan, direct op elkaar uitgelijnd en zonder dat deze door bovenliggende vloerplaten heen steken. Ook de maatvoering en de weergave van oppervlakte in 2D-tekeningen binnen deze modellen zijn gekoppeld (dynamisch).

Bij traditioneel ontwerpen in 2D dient meestal een (late) wijziging in de constructie in iedere doorsnede en plattegrond afzonderlijk verwerkt te worden. Vergeleken met een goed opgezet BIM-model is zoiets arbeidsintensief en ook gevoeliger voor fouten. Situaties waarbij bijvoorbeeld leidingen en constructies elkaar kruisen worden in het 3D-model gedetecteerd door de clash controles. Hiermee worden de oplossingen voor dit soort problemen al in het virtuele model getackeld en fouten tijdens de uitvoering voorkomen. Naast het voorkomen van onnodige kosten wordt hiermee ook de kwaliteit van het eindproduct verbeterd, omdat ad-hoc oplossingen tijdens de realisatie vaak niet optimaal zijn.

Binnen het BIM-model kunnen ook virtuele camera's neergezet worden, om via renderen fotorealistische afbeeldingen te verkrijgen, om hierop esthetische beslissingen te baseren en het ontwerp zo nodig bij te sturen.

Dit zijn een aantal voordelen van het werken met BIM en er zijn er nog veel meer, want ook deze ontwerpmethode is volop in ontwikkeling. Van Laar maakt graag gebruik van deze innovatieve werkmethoden om daarmee de klant een nog beter eindproduct te kunnen leveren.