Startbijeenkomst restauratie boerderij Erve IJzerman


WAPENVELD - Op zaterdag 15 november 2014 waren het de Stichting Erve IJzerman en Boerderij en Landschap die betrokkenen uitnodigden voor de startbijeenkomst voor de restauratie van de boerderij Erve IJzerman die wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Van Laar. Nadat het rijksmonument door Boerderij en Landschap in juni 2012 werd aangekocht is er dit najaar een start gemaakt met de eigenlijke restauratie.

Annemiek Traag, gedeputeerde en eveneens voorzitter van de projectgroep Veluwekroon nam de starthandeling voor haar rekening.

 

Vanaf 9:30 uur stroomden de genodigden toe naar boerderij Erve IJzerman waar in een van de enorme schuren de ontvangst en presentaties plaatsvonden. Jan Nitrauw hete als voorzitter namens de Stichting Erve IJzerman de aanwezigen van harte welkom bij de viering van deze mijlpaal. Deze stichting is in 2012 opgericht met haar voornaamste doel om de realisering van de herbestemming en de exploitatie van Erve IJzerman mogelijk te maken. Men wil het nationale zuivelmuseum in het complex onderbrengen in samenwerking met stichting zuivelmuseum De Melkmaten.

 

Een warm welkom was er ook door Cees Koomen als directeur van Boerderij en Landschap, waarna Evert-Jan Bos projectleider voor dezelfde onderneming, het stappenplan van de restauratie presenteerde. Nadat z'n anderhalf jaar geleden de eerste noodvoorzieningen waren getroffen is er nu gestart met de tweede fase namelijk de eigenlijke restauratie met als eerste stap het herstel van alle daken met dakkapellen van het complex.

Vervolgens was het oud-hoogleraar Lankveld die de aanwezigen meenam op een korte reis door de zuivelhistorie van Nederland. Dit vanuit het plan om het Nederlandse zuivelmuseum te realiseren in dit complex.

 

Buiten, aan de kanaalzijde van het complex werd de starthandeling verricht door gedeputeerde Annemieke Traag. Zij onthulde het bouwbord wat gepaard ging met het nodige vuurwerk. Tevens werd haar een flesje melk overhandigt met voorzien van een "Erve IJzerman" etiket die ook alle aanwezigen aan het eind van de bijeenkomst ontvingen.

 

In het informele samenzijn dat vervolgens plaatsvond bleek nog eens het enthousiasme bij velen om te zorgen dat deze unieke nalatenschap behouden blijft voor de toekomst.

 

Foto's: Jan van Dalen, projectfotograaf van BOEI en Boerderij en Landschap