Start plaatsing mengmachine Koninklijke Euroma


WAPENVELD - Bij de herinrichting van projecten staan wij regelmatige voor mooie uitdagingen. Ook onlangs was dit weer het geval bij een project in Wapenveld. In opdracht van Koninklijke Euroma werd ons gevraagd om mee te denken over de plaatsing van een ruim 13 meter hoge mengmachine in een fabriek, die zelf maar nauwelijks hoger is.

 

Voor dit uitdagende project hebben we eerst het gebouw 3D ingescand, om een exact mogelijk beeld van de fabriek te krijgen. Zoals vaak in fabrieken, is er ook hier sprake van een complexe omgeving met veel leidingen en kanalen, die ook allemaal in het 3D model zijn meegenomen. De 3D scan bood ons ook de gelegenheid om alle opties voor het plaatsen van de mengmachine te onderzoeken. Na het nodige denkwerk zijn wij tot een optimaal plan van aanpak gekomen.

 

Begin maart zijn wij gestart met de realisatie van dit plan. Bij deze klus zijn er stofwanden geplaatst, zodat de fabriek tijdens de werkzaamheden kan blijven produceren. Op de plaats waar de machine komt te staan, wordt er een fundering gerealiseerd. Er worden daksparingen en vloersparingen in de verdiepingsvloeren gemaakt, zodat de mengmachine door het dak geplaatst kan worden. Tijdens de werkzaamheden zal er een nooddak gerealiseerd worden zodat er geen vocht naar binnen kan.

 

Na het plaatsen van de mengmachine, zal er een dakopbouw worden gemaakt en wordt alles intern aangeheeld en aangesloten. Het ligt in de bedoeling dat deze mengmachine in mei voor het eerst kan ‘draaien’. 

 

Wij vinden het prettig dat we het vertrouwen hebben gekregen van onze opdrachtgever om mee te denken in het gehele proces vanaf het eerste initiatief tot en met de uiteindelijke realisatie van dit project.