Energiezuinige renovaties in Apeldoorn van start


APELDOORN – Binnen de Energie Expeditie Apeldoorn (ENEXAP) zijn de eerste daadwerkelijke energierenovaties richting energieneutraal van start gegaan. Van Laar neemt ook deel als partner in het E.nu Veluwe consortium en is gestart met de uitvoering van een aantal projecten. Eén daarvan is een prachtig klassiek pand in de "parken" in Apeldoorn.

Onze klant zocht oplossingen voor het te hoge energieverbruik en ondervond een aantal comfortproblemen door tocht en het niet lekker warm aanvoelen op een aantal plekken. Met deze uitgangspunten en de aandacht voor het monumentale karakter van het pand zijn de partners aan de slag gegaan. Bij het onderzoek is de kennis van iedere deelnemer ingebracht en zijn de oplossingsrichtingen in energiebalansberekeningen concreter gemaakt, om daarmee uiteindelijk gezamenlijk het maatregelenpakket te kiezen.

Voor deze woning betrof het onder andere:

  • Stroomverbruikreductie door energiemonitoring;
  • CV tuning, waterzijdig inregelen;
  • Overgaan van hoog- naar een laagtemperatuur verwarmingssysteem met convectoren;
  • Toepassen van convectoren waarbij verwarming en ventilatie (frisse lucht) voorzien van warmteterugwinning, zijn gecombineerd in één product;
  • Een zoneringsbesturingssysteem waarmee de warmte in ruimten slim wordt gestuurd;
  • Toepassen van de moderne HR++ beglazing in traditionele kozijnen/ramen;
  • Kierdichting;
  • Na-isolatie van verschillende wand- en dakconstructies;
  • Toepassen van extra zonnepanelen;
  • Daarnaast worden direct onderhoudswerkzaamheden en daglichtmaatregelen meegenomen.

 

Kortom: samen met de bewoners zijn we gekomen tot een afgewogen pakket maatregelen die het comfort sterk verbeteren, minder energie vragen en zorgen dat de woning weer klaar is voor de toekomst.