Drie medewerkers 25 jaar bij Van Laar


Op vrijdag 18 juli werden Ron van den Hoogen, Johan Slijkhuis en Jan-Willem Tiemens in het zonnetje gezet tijdens een door ons georganiseerde receptie voor de jubilarissen. Velen hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven en genoten op het zonovergoten buitenterras van restaurant het 't Koetshuis bij Kasteel de Cannenburch in Vaassen.

 

Jan van Laar gaf in zijn toespraak aan dat we dankbaar terugkijken op de achterliggende periode. Jaren ook, waarin veel ervaringen zijn gedeeld met onze medewerkers, niet alleen qua werk, maar ook persoonlijke mijlpalen zoals het trouwen en de gezinsuitbreidingen die volgden. We hebben in die 25 jaar gestreefd naar continuïteit, het samen realiseren van kwaliteitswerk en dat met respect voor elkaar. Tevens sprak Jan van Laar de wens uit dat er snel een kentering komt in de situatie waarin de bedrijfstak bouw zich bevindt, maar dit is reden temeer om dankbaar terug te kijken en juist dit bijzondere moment te vieren met elkaar. Overigens lijken de economische indicatoren zoals bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen gelukkig te wijzen op verbeteringen.

 

De klant staat centraal bij Van Laar en daarbij zijn de medewerkers cruciaal om daaraan invulling te geven, want jullie komen het meest bij de klanten over de vloer en zijn dus ons visitekaartje, aldus Jan van Laar. Belangrijkste is het vertrouwen dat klanten in ons moeten hebben om een opdracht gegund te krijgen. Dat vertrouwen wordt opgebouwd door kwaliteit en zekerheid te bieden, ondanks de prijsconcurrentie die woedt. En juist aan die kernwaarden hebben ook Ron, Johan en Jan-Willem hun bijdragen geleverd.

 

Vandaag vieren we de jubilea van drie verschillende persoonlijkheden, die alle drie zijn gegroeid op persoonlijk vlak en in de kwaliteit van hun vakmanschap tot wat zij nu zijn. De één, Jan-Willem, van nature wat rustiger, maar wel in een coördinerende rol, als leermeester van beginnende bouwvakkers en ook nog eens actief in de restauratie. Dan is er Johan, die wat nadrukkelijker aanwezig is, maar naast het timmervak ook projecten coördineert en ook nog eens zo handig is dat bijvoorbeeld aanhangwagen repareert. Niemand op de bouw zal hem ongemerkt kunnen passeren. De derde, Ron, doet zowel nieuw- als verbouwklussen, waarin hij het liefst in een team opereert. Hij is er normaal ’s morgens altijd als één van de eersten.

 

Samen hebben wij in die afgelopen 25 jaar een diversiteit aan mooi werk gerealiseerd, zoals onder andere de nieuwbouw in het Gelders Kwartier in Emst en verschillende medische centra, maar ook de verhoging van Daam's Molen in Vaassen en de restauratie van de  kap van het hoofdgebouw van Paleis Het Loo afgelopen najaar. Wij hopen dit in gezondheid met elkaar te kunnen blijven doen, aldus Jan van Laar.

 

Jan-Willem, Johan en Ron en hun partners werden hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid en inzet van de afgelopen jaren. Als dank en herinnering ontvingen de dames een feestelijke bos bloemen en de jubilarissen zelf een gouden horloge, een vererend getuigschrift en een legmedaille van De Maatschappij.