Kantoorteam uitgebreid met 4e generatie Van Laar


VAASSEN - De bouwwereld is weer aan het aantrekken en die beweging lijkt zich ook te gaan doorzetten. Ook Van Laar mag zich verheugen in een toenemende vraag om in projecten deel te nemen. Vol enthousiasme zijn we in 2016 dan ook begonnen om diverse projecten te realiseren en nieuwe concepten te lanceren.

Daarnaast krijgen, achter de schermen, ook de plannen voor de verhuizing naar Wapenveld steeds meer vorm, wordt er een vernieuwde digitale werkstructuur uitgerold en is de 4generatie uit onze familie binnen ons bedrijf gestart. Een groot aantal veranderingen waar wij erg blij mee zijn!

 

De 4e generatie

Sinds 1 januari is Jan-Pieter van Laar werkzaam bij Van Laar, daarmee is de 4e generatie aan de slag gegaan binnen ons, inmiddels 85-jarige, familiebedrijf.

 

Jan-Pieter heeft de gelegenheid gekregen om in de keuken te kijken bij verschillende bedrijven  en is na zijn studie Bouwtechnische Bedrijfskunde in Hengelo werkzaam geweest bij een bouwmanagementbureau. Hij heeft nu de stap gezet om binnen Bouwbedrijf Van Laar zijn inzet te leveren. Jan-Pieter is bij ons gestart met calculeren en werkvoorbereiden en is daarnaast de projectmanager voor de verbouwing en uitbreiding van ons eigen bedrijfspand in Wapenveld. Bovendien trekt hij ook ons digitaliseringoptimalisatie project.

 

Verhuizing naar Wapenveld

Het bedrijfspand in Wapenveld zal, naast het geschikt maken van het gebouw voor onze organisatie en productie, ook worden verduurzaamd. Als bedrijf zijn wij ook bezig met het milieu en investeren we niet alleen in een nieuwe werkomgeving, maar willen we ook komen tot besparing van energie en bijdragen aan een goed milieu. Zo worden er zonnepanelen geplaatst, wordt alle verlichting in LED uitgevoerd, komt er warmteterugwinning in het ventilatiesysteem in het kantoor en worden de isolatiewaarden op onderdelen geoptimaliseerd. Zo proberen wij  het maatschappelijk verantwoord ondernemen ook vorm te geven in onze eigen huisvesting.

 

Digitalisering

Met het ons team zijn we ook gestart met het verder doorvoeren van een steeds meer gedigitaliseerde werkomgeving. Daarvoor zijn weer zwaardere computers en server nodig, waarvan de installatie door onze ICT partner op dit moment plaatsvindt. Daarbij wordt ook de slag gemaakt dat de projectmanagers gaan werken met tablets, zodat de digitale documenten overal opvraagbaar en te bewerken zijn. Door gebruik van de tablets gaan we papierarmer werken, kunnen we onze processen versnellen en de kwaliteit van onze projecten nog beter borgen. Met de tablets kunnen we op de bouwplaats onder meer direct kwaliteitsrapportages produceren, onderbouwd met foto's en voorzien van de laatste tekeningen. Ook deze digitalisering draagt bij aan de verduurzaming van ons bedrijf. Zo is het stroomverbruik van de nieuwe server nog maar de helft ten opzichte van de oude en daalt het gebruik van papier substantieel.