Betere energieverbruik voorspeller voor energiezuinige gebouwen


VAASSEN - Van Laar is actief in het realiseren van energiezuinige gebouwen en blijft ook hiervoor de juiste energetische berekeningsprogramma's zoeken die hiervoor het best kunnen worden toegepast. Zoals door velen in de bouwwereld aangegeven biedt de huidige EPG rekensystematiek niet het juiste inzicht in het te verwachten energieverbruik van een energiezuinig gebouw. Daarom is er op basis van het Duitse berekeningsprogramma PHPP, die veel betere energievoorspellingen doet, een Nederlandse versie gemaakt. Het beloofd de nieuwe standaard voor energetische ontwerpberekeningen te worden.

 

nZEB-tool

Met de nieuwe nZEB-tool (nearly Zero Energy Building) kunnen bouwers, ontwikkelaars, architecten en adviseurs energieprestaties van een gebouw integraal doorrekenen. De rekentool maakt energieprestaties nauwkeurig voorspelbaar zodat bouwers garanties kunnen afgeven aan toekomstige bewoners op het werkelijke energieverbruik.

De succesvolle bouwfysische berekening PHPP vormt de basis van de rekenkern. Met de Nederlandse editie van deze rekentool wordt aan de toenemende vraag voldaan naar een berekeningsmethode die de energieprestaties van zeer energiezuinige gebouwen realistisch inzichtelijk maakt.

De nZEB-tool is toepasbaar voor alle zeer energiezuinige woningen die nu in Nederland gebouwd of verbouwd worden. Specifiek ontwikkelde en in de tool opgenomen databladen zijn direct bruikbaar om de resultaten voor verschillende energiezuinige woningconcepten helder weer te geven. Denk bijvoorbeeld aan ‘nul-op-de-meter ‘ (NOM + EPV), Passiefhuis en binnenkort ook Active House.

 

BENG
In het werkblad NL_BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) worden de resultaten van de berekening bovendien gepresenteerd volgens de parameters voor de Nederlandse BENG-norm die de EPG zal opvolgen. De nZEB-tool brengt daarmee eenheid in de berekeningen voor zeer energiezuinige woningen.

De huidige EPG (NEN 7120) is het toetsmiddel van de Rijksoverheid waarmee de energiezuinigheid van bouwwerken moet worden aangetoond. De EPG sluit echter niet meer goed aan bij de Europese norm EPBD die in 2016 verandert en is niet geschikt voor het toetsen van de energieprestatie van zeer energiezuinige bouwwerken. Verder moet het niveau voor de energieprestatie van gebouwen vanaf 2021 internationaal (bijna) energieneutraal zijn. Ook voor het objectief toetsen van zeer energiezuinige bouwwerken biedt de nZEB-tool een uitstekend alternatief voor de huidige EPG.